Nazwa przedmiotu Zastosowanie języka Python do badań naukowych
Kod 455-000SDASD.3AAND.11691.20
Cykl dydaktyczny 2020/2021

Informacje ogólne - Opis sekcji

Proszę uzupełnić listę osób prowadzących zajęcia.

Przedmiot
Zastosowanie języka Python do badań naukowych
Jednostka
Szkoła Doktorska AGH
Kod
455-000SDASD.3AAND.11691.20
Cykl dydaktyczny
2020/2021
Języki wykładowe
polski
Dyscypliny
Multidyscyplinarny
Obligatoryjność
Obieralny
Kody zewnętrzne
455-150-FAC-PL-ZJPBN

Personel

Parametry

 • Okresy
  Aktywność studenta [godz.]
  Forma weryfikacji
  ECTS
 • Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6, Semestr 8
  • CWL: 30
  Zaliczenie
  3

Informacje dodatkowe

Przedmiot może być prowadzony zdalnie